Glimt fra Hjerkinnhø
UTE
-11 °C  80%
Maks
-2°C
(14:37)
Min
-12°C
(19:21)
VIND
1  mps (WNW)
Maks
3
(02:10)
NEDBØR
0.0  mm/t
Maks
0.0
(00:00)
Total i dag
0.0 mm

BAROMETER
1010  hPa
Maks
1014
(00:05)
Min
1004
(14:50)
UV-INDEKS
0 
Maks i dag
0 UV
(00:00)
Maks i uka
0 UV

Hjerkinn Fjellstue