Glimt fra Hjerkinnhø
UTE
14 °C  22%
Maks
16°C
(12:44)
Min
-4°C
(05:56)
VIND
2  mps (VNV)
Maks
2
(05:55)
NEDBØR
0  mm/t
Maks
0
(00:00)
Total i dag
0.0 mm

BAROMETER
1025  hPa
Maks
1036
(02:20)
Min
1025
(14:15)
UV-INDEKS
0 
Maks i dag
0 UV
(00:00)
Maks i uka
0 UV

Hjerkinn Fjellstue