Glimt fra Hjerkinnhø
UTE
1 °C  68%
Maks
3°C
(00:02)
Min
0°C
(05:07)
VIND
1  mps (SSW)
Maks
2
(04:10)
NEDBØR
0.0  mm/t
Maks
0.0
(00:00)
Total i dag
0.0 mm

BAROMETER
1017  hPa
Maks
1017
(05:30)
Min
1012
(00:10)
UV-INDEKS
0 
Maks i dag
0 UV
(00:00)
Maks i uka
0 UV

Hjerkinn Fjellstue