Glimt fra Hjerkinnhø
UTE
13 °C  91%
Maks
13°C
(06:52)
Min
12°C
(02:43)
VIND
1  mps (E)
Maks
2
(00:45)
NEDBØR
0.0  mm/t
Maks
0.0
(00:00)
Total i dag
0.0 mm

BAROMETER
1023  hPa
Maks
1023
(02:50)
Min
1022
(00:10)
UV-INDEKS
0 
Maks i dag
0 UV
(00:00)
Maks i uka
6 UV

Hjerkinn Fjellstue