Glimt fra Hjerkinnhø
UTE
-1 °C  83%
Maks
7°C
(12:00)
Min
-4°C
(00:53)
VIND
0  mps (N/A)
Maks
2
(17:15)
NEDBØR
0.0  mm/t
Maks
0.0
(00:00)
Total i dag
0.0 mm

BAROMETER
998  hPa
Maks
1004
(01:05)
Min
996
(12:10)
UV-INDEKS
0 
Maks i dag
0 UV
(00:01)
Maks i uka
0 UV

Hjerkinn Fjellstue