Glimt fra Hjerkinnhø
UTE
16 °C  63%
Maks
25°C
(16:38)
Min
6°C
(03:39)
VIND
0  mps (NNV)
Maks
2
(19:55)
NEDBØR
0  mm/t
Maks
0
(00:00)
Total i dag
0.0 mm

BAROMETER
1011  hPa
Maks
1021
(03:40)
Min
1009
(17:25)
UV-INDEKS
0 
Maks i dag
4 UV
(13:02)
Maks i uka
4 UV

Hjerkinn Fjellstue