Glimt fra Hjerkinnhø
UTE
5 °C  75%
Maks
6°C
(14:35)
Min
3°C
(06:15)
VIND
1  mps (VSV)
Maks
3
(14:45)
NEDBØR
0  mm/t
Maks
0
(01:25)
Total i dag
0.0 mm

BAROMETER
1022  hPa
Maks
1027
(01:50)
Min
1021
(16:35)
UV-INDEKS
0 
Maks i dag
0 UV
(01:25)
Maks i uka
0 UV

Hjerkinn Fjellstue