Glimt fra Hjerkinnhø
UTE
0 °C  81%
Maks
1°C
(10:59)
Min
-4°C
(00:00)
VIND
0  mps (N/A)
Maks
6
(03:00)
NEDBØR
0  mm/t
Maks
0
(00:00)
Total i dag
0.0 mm

BAROMETER
974  hPa
Maks
999
(00:05)
Min
973
(12:10)
UV-INDEKS
0 
Maks i dag
0 UV
(00:00)
Maks i uka
0 UV

Hjerkinn Fjellstue