Glimt fra Hjerkinnhø
UTE
-6 °C  58%
Maks
-6°C
(08:59)
Min
-9°C
(04:04)
VIND
1  mps (W)
Maks
4
(01:35)
NEDBØR
0.0  mm/t
Maks
0.0
(00:00)
Total i dag
0.0 mm

BAROMETER
1025  hPa
Maks
1025
(08:05)
Min
1022
(02:35)
UV-INDEKS
0 
Maks i dag
0 UV
(00:00)
Maks i uka
0 UV

Hjerkinn Fjellstue