Glimt fra Hjerkinnhø
UTE
-12 °C  76%
Maks
-11°C
(14:19)
Min
-15°C
(08:02)
VIND
0  mps (ØNØ)
Maks
2
(07:20)
NEDBØR
0  mm/t
Maks
0
(00:00)
Total i dag
0.0 mm

BAROMETER
1006  hPa
Maks
1007
(09:15)
Min
1001
(00:05)
UV-INDEKS
0 
Maks i dag
0 UV
(00:00)
Maks i uka
0 UV

Hjerkinn Fjellstue