Glimt fra Hjerkinnhø
UTE
21 °C  39%
Maks
22°C
(08:49)
Min
6°C
(04:55)
VIND
2  mps (SSV)
Maks
2
(10:20)
NEDBØR
0  mm/t
Maks
0
(00:00)
Total i dag
0.0 mm

BAROMETER
1015  hPa
Maks
1021
(04:55)
Min
1013
(09:00)
UV-INDEKS
3  Moderat
Maks i dag
3 UV
(09:38)
Maks i uka
8 UV

Hjerkinn Fjellstue