Glimt fra Hjerkinnhø
UTE
-16 °C  61%
Maks
-10°C
(11:37)
Min
-16°C
(17:12)
VIND
N/A  mps
Maks
3
(04:03)
NEDBØR
0  mm/t
Maks
0
(00:00)
Total i dag
0.0 mm

BAROMETER
1017  hPa
Maks
1017
(17:15)
Min
1014
(11:50)
UV-INDEKS
0 
Maks i dag
0 UV
(00:00)
Maks i uka
0 UV

Hjerkinn Fjellstue